نمایشگاههای سال 96اخبار»نمایشگاههای سال 96

برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی حرارتی و برودتی تبریز از 19  الی 22 اردیبهشت ماه سال 96

سالن امیرکبیر**غرفه ایرتورپن**

ساعت بازدید 15 الی 21

جهت مشاهده تصاویر به گالری تصاویر سایت و یا به تلگرام و اینستاگرام ایرتورپن مراجعه فرمایید.

 

 

برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ارومیه 2 الی 5 خرداد ماه سال 96

سالن یک **غرفه ایرتورپن**

ساعت بازدید 16 الی 22

 

 

برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مشهد 19  الی 23 تیر ماه سال 96

سالن: فردوســی ***غرفه ایرتورپن***

ساعت بازدید: 17  الی 23

جهت مشاهده تصاویر به گالری تصاویر سایت و یا به تلگرام و اینستاگرام ایرتورپن مراجعه فرمایید.

 

 

 

برگزاری شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان یـــزد 26  الی 29 مهــر ماه سال 96

راهــروی D ***غرفه ایرتورپن***

جهت مشاهده تصاویر به گالری تصاویر سایت و یا به تلگرام و اینستاگرام ایرتورپن مراجعه فرمایید.

 

 

برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران 3 الی 6 آبان ماه سال 96

سالن 27 ***غرفه ایرتورپن***

ساعت بازدید: 9 الی 17

جهت مشاهده تصاویر به گالری تصاویر سایت و یا به تلگرام و اینستاگرام ایرتورپن مراجعه فرمایید.پل های ارتباطی

ایرتورپن درشبکه های اجتماعی

لینک های کاربردی

تمامی حقوق این سایت برای ایرتورپن محفوظ می باشد | طراحی و اجرا : آپادانا